سونوگرافی مرکز جراحی دکتر دبیر اشرافی

مرکز جراحی دکتر دبیر اشرافی مجهز به  دو دستگاه سونوگرافی مطابق با استاندارد های جهانی است که اولین دستگاه در  درمانگاه  واقع شده و دربیماران سرپایی    سونوگرافی واژینال و ابدومینال  مورد استفاده قرار میگیرد فعالیت این واحد به صورت روزانه انجام می پذیرد   .

دستگاه سونوگرافی دوم   در اتاق عمل IVF  قراردارد و به صورت تخصصی در این بخش از آن  با توضیحات زیر  استفاده می شود.

در مرکز درمان نازایی و ناباروری دکتر دبیر اشرافی مرحله تخمک گیری  از روش سونو گرافی واژینال استفاده می شود و پس از تشکیل جنین نیز انتقال  زیر دستگاه سونوگرافی انجام  میگیرد ، انتقال جنین زیر دستگاه سونوگرافی دقیق تر بوده و صدمات و آسیب به جدار رحم را کاهش می دهد .

خوب است بدانید چنانچه هنگام انتقال جنین  به جدار رحم صدمه ای وارد شود رحم دچار خونریزی خواهد شد که این خونریزی مشکلاتی در جایگزینی جنین در رحم ایجاد می نماید  بدین دلیل  درمرکزما از سونوگرافی در مرحله انتقال جنین به رحم استفاده می می شود.

با این روش ما محل دقیق قرارگرفتن جنین در داخل آندومتر را تعیین می نماییم.