تاریخچه مرکز نازائی و جراحی دکتر دبیر اشرافی

مرکز نازائی دکتر دبیراشرافی جزء مراکز انگشت شماری در رابطه با لقاح آزمایشگاهی است که در سال 1376 رسماً افتتاح گردید. البته فعالیت در رشته لاپاراسکوپی هیستروسکوپی را از سال 1358 آغاز نموه بودیم. شروع رشته اخیر در بیمارستان میرزا کوچک خان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بوده است. در فاصله سالهای 1358 تا 1376 (سال افتتاح مرکز ناباروری خصوصی) ما روش هایی در مورد فتوسکپی (مشاهده جنین در رحم) کوریونوسکوپی (بیوپسی از جفت جهت تشخیص سلامت جنین) توبوسکوپی (بررسی داخل لوله های رحم در خانم های نازا) را راه اندازی نمودیم ولی بدین نتیجه رسیدیم که کار کردن در تمام این رشته ها امکان پذیر نیست و انحصاراً به تحقیق در مورد کاربرد لاپاروسکوپی، هیستروسکوپی در نازائی پرداختیم.

در همان سالها روش کوتریزاسیون تخمدان از راه لاپاروسکوپی را به پزشکی نازائی ایران معرفی نمودیم که تأثیر بسیار بالایی از نظر حل مشکل بیماران نازا در مقایسه با روش قدیمی Wedge Resection از راه لاپاراتومی داشت.

روش عمل جراحی سپتوم رحم از راه هیستروسکوپی و سپس با استفاده از رزکتوسکوپی را اجرائی و معرفی کردیم. بنابر معلومات ما برای اولین بار در ایران این عمل در بیمارستان میرزاکوچک خان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران بوسیله دکتر دبیراشرافی انجام شده است.

نتایج این عمل در حال حاضر نشان می دهد که روش هیستروسکوپی متروپلاستی کمک بسیاری به بیماران نابارور می نماید.

در بخش IVF خصوصی این مرکز تحولی که ما از انجام کارهای روتین مربوط به لقاح آزمایشگاهی در پیش گرفتیم موضوع تعیین جنسیت قبل از انتقال بود که بنابر معلومات ما برای اولین بار در ایران اجرا میشد. در اوایل همکاران حتی نظر مثبتی نسبت به اجرای این روش نشان نمیدادند ولی در سالهای اخیر مقاومت در برابر ان کاهش یافته و در بسیاری از مراکز تعیین جنسیت صورت می گیرد. در حال حاضر در مرکز ما میکرواینجکشن در موارد تخمک اهدائی، جنین اهدائی نیز اجرا میشود. روش تعیین سلامت جنین قبل از انتقال با استفاده از تکنیک PGD را نیز راه اندازی نموده ایم. از طرفی به دنبال روشی هستیم که فریز تخمک در دختران باکره ای که قصد ازدواج فوری ندارند نیز بدون عمل جراحی و بدون صدمه به Hymen انجام گیرد.