درن چیست ؟ (Drain)

در پایان عمل و پس از دوخته شدن پوست ، دو لوله باریک به نام درن (Drain) در دو طرف زیر پوست شکم جهت تخلیه خونابه ها گذاشته خواهد شد که در بیرون از بدن به دو مخزن کوچک پلاستیکی متصل است و خونابه ها را طی روزهای بعد از عمل از زیر پوست خارج کرده و هر روز تخلیه می گردد. این دو لوله به مدت 3 الی 5 روز در محل باقی می مانده و بعد از آنکه میزان خونابه های تخلیه شده کم شد ، خارج می گردد. در انتهای عمل پانسمان ناف و برش پوستی انجام شده و یک گن فشاری مخصوص روی شکم و پهلوها را می پوشاند.