چکاپ و سونوگرافی

پس از تشکیل پرونده بین ساعت 9 تا 12 آزمایش های لازم انجام می شود آزمایشگاه مرکز جراحی دکتر دبیر اشرافی در طبقه سوم واقع شده است  و مجهز به مدرن ترین تجهیزات  آزمایشگاهی است پاسخ دهی در روز آزمایش انجام میشود .

درصورتیکه بیمار نیاز به سونوگرافی داشته باشد به طبقه دوم راهنمایی می شود .